I.- Informació general.

L’entitat mercantil OUIGO ESPAÑA, S.A.U. (d'ara en endavant, OUIGO) amb N.I.F. nº A-88269972, i amb domicili social al carrer Alfonso XII, 62, 28014, Madrid, en compliment del que disposa la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, informa que es una societat inscrita al Registre Mercantil de Madrid, al foli  145 del Volum 38528, Full M-685215.

OUIGO informa que l’accés i ús de la pàgina web www.ouigo.com/es/ca està subjecte a aquestes condicions d’ús, per la qual cosa us recomanem que llegiu atentament la versió més recent de la informació legal cada vegada que accediu al lloc web. La teva visita, participació i navegació per aquesta pàgina web, independentment de la seva ubicació i mètode de connexió, us confereix la condició d’Usuari d'aquesta. OUIGO es reserva el dret de modificar, afegir o actualitzar la presentació, configuració i contingut de la pàgina web i dels serveis en qualsevol moment, així com les condicions d’accés. Aquesta pàgina web va dirigida a majors de 18 anys.

II. Àmbit d'aplicació

El simple accés o ús de la citada pàgina web implica l’acceptació de l’Avís Legal vigent en cada moment per part de l’”Usuari”.

Aquest Avís Legal aplica als Usuaris que accedeixin al contingut ofert per OUIGO a través de la seva pàgina web.

III.- Limitació de responsabilitat

OUIGO no garanteix que la seva pàgina web estigui disponible o accessible en tot moment, si bé posarà tots els seus esforços per evitar, subsanar o corregir aquelles interrupcions que es puguin produir. Així mateix, no es fa responsable dels danys i prejudicis directes o indirectes derivats de l’ús d’aquesta, inclosos els danys a sistemes informàtics que es puguin ocasionar, ni garanteix l’absència de virus o altres elements lesius. Tampoc es responsabilitzarà a OUIGO de l’accés de menors d’edat (18 anys) als continguts publicats a la pàgina web objecte d’atenció, que correspon als seus progenitors o tutors exercir un control adequat sobre l’activitat dels menors al seu càrrec.

En tot moment l’Usuari es compromet a utilitzar la pàgina web de conformitat amb la Llei, aquest avís legal, la moral, les bones costums generalment acceptades i l’ordre públic. Tant l’accés com l’ús de la informació i els continguts publicats en aquesta pàgina, es realitzarà sota la responsabilitat exclusiva de l’Usuari.

L’Usuari accepta que, si viola alguna disposició legal o aquests terminis, OUIGO ESPAÑA S.A.U. podrà bloquejar o cancel·lar el seu accés al web, sense previ avís y amb efecte immediat.

IV. Enllaços

IV.i Enllaç a altres pàgines web

En cas que en aquesta pàgina web l’Usuari pugui trobar-hi enllaços a altres pàgines web mitjançant diferents botons, enllaços, baners, etc., aquests serien gestionats per tercers. OUIGO no té facultat ni mitjans humans ni tècnics per conèixer, controlar ni aprovar tota la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres llocs Web als que es puguin establir enllaços des del Lloc Web.

En conseqüència, OUIGO no podrà assumir cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a la pàgina Web a la que es pugui establir un enllaç des del Lloc Web, en concret, a títol enunciatiu i no taxatiu, sobre el seu funcionament, accés, dades, informació, arxius, qualitat i fiabilitat dels seus productes i serveis, els seus propis enllaços i/o qualsevol dels seus continguts, en general.

En aquest sentit, si els Usuaris tinguessin coneixement efectiu de la il·licitud d’activitats desenvolupades a través d’aquestes pàgines web de tercers, hauran de comunicar-ho immediatament a OUIGO als efectes de que es procedeixi a deshabilitar l’enllaç d’accés a aquesta.

L’establiment de qualsevol tipus d’enllaç des de la pàgina web a una altra pàgina aliena no implicarà que existeixi algun tipus de relació, col·laboració o dependència entre OUIGO i el responsable d'aquesta pàgina aliena.

IV.ii Enllaços al canal d’OUIGO en plataformes i xarxes socials

OUIGO pot posar a disposició dels Usuaris, a través de diferents eines i API’s, dispositius tècnics de l’enllaç que permeten als Usuaris accedir als canals i pàgines d’OUIGO en diferents plataformes i xarxes socials que pertanyen i/o són gestionades per tercers. La instal·lació d'aquestes aplicacions al Lloc Web té com a únic objecte facilitar als Usuaris l’accés als canals d’OUIGO en les diferents plataformes i xarxes socials.

L’establiment d’aquestes aplicacions no implica l’existència de cap relació entre OUIGO i el propietari de la plataforma enllaçada, com tampoc l’acceptació i aprovació per part d’OUIGO dels seus continguts i/o serveis. El seu propietari és l’únic responsable d’aquests.

Ja que OUIGO no té control sobre el contingut allotjat en aquests canals, l’Usuari reconeix i accepta que OUIGO no assumeix cap responsabilitat pel contingut ni pels serveis als que pugui accedir l’Usuari en aquestes pàgines ni per qualsevol contingut, productes, serveis, publicitat, ni qualsevol altre material disponible en aquests. Per aquest motiu, l’Usuari ha d'extremar la prudència en la valoració i utilització de la informació, continguts i serveis existents, en el seu cas, als canals enllaçats.

IV.iii Enllaços a altres pàgines Web amb destinació al Lloc Web

OUIGO no autoritza l’establiment d’un enllaç al Lloc Web des d’aquelles pàgines Web que continguin materials, informació o continguts il·lícits, il·legals, degradants, obscens, i en general, que contravinguin la moral, l’ordre públic o les normes socials generalment acceptades.

IV. iv Serveis prestats per tercers a través del Lloc Web

OUIGO no garanteix la licitud, fiabilitat i utilitat dels serveis prestats, dels continguts subministrats per tercers a través d’aquesta pàgina o sobre els que OUIGO únicament actuï com a reclam publicitari.

OUIGO no serà responsable dels danys i perjudicis de qualsevol tipus causats pels serveis prestats, els continguts de tercers que es publicitin a través del Lloc Web, i, en particular, a títol merament enunciatiu, els causats per:

  • L’incompliment de la llei, la moral o l’ordre públic.
  • La incorporació de virus o qualsevol altre codi informàtic, arxiu o programa que pugui danyar, interrompre o impedir el normal funcionament de qualsevol software, hardware o equip de telecomunicacions.
  • La infracció dels drets de Propietat Intel·lectual i Industrial, o de compromisos contractuals de qualsevol classe.
  • La realització d’actes que constitueixen publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial, i, en general, que constitueixin competència deslleial.
  • La manca de veracitat, exactitud, qualitat, pertinença i/o actualitat dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, rebuts, obtinguts, posats a disposició o accessibles.
  • La infracció del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la imatge de les persones o, en general, qualsevol tipus de drets de tercers.
  • La inadequació per a qualsevol tipus de propòsit i el defraudament de les expectatives generades, o els vicis i defectes que es puguin generar en la relació amb tercers.
  • L’incompliment, retard en el compliment, compliment defectuós o acabament per qualsevol causa de les obligacions contretes per tercers i contractes realitzats amb tercers.
  • La comunicació de dades que es produeixi entre Usuaris.

OUIGO no serà responsable, en els casos en què terceres entitats diferents d’OUIGO ESPAÑA, S.A.U.  publicitin els seus serveis i/o continguts al Lloc Web, de la veracitat de la informació aportada pel proveïdor sobre aquests serveis i/o continguts, de l’obtenció de les autoritzacions administratives que es poguessin exigir al proveïdor per a la prestació dels seus serveis, de la vulneració pel proveïdor de drets de tercers i, en general, de qualsevol obligació o garantia exigible al proveïdor davant dels Usuaris-

OUIGO no té facultat ni mitjans humans ni tècnics per conèixer, controlar ni aprovar tota la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres llocs Web que tinguin establerts enllaços amb destinació al Lloc Web. En conseqüència, OUIGO no assumeix cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu al Lloc Web que estableix aquest enllaç amb destinació al Lloc Web, en concret, a títol enunciatiu i no taxatiu, sobre el seu funcionament, accés, dades, informació, arxius, qualitat i fiabilitat dels seus productes i serveis, els seus propis enllaços i/o qualsevol dels seus continguts, en general.

V.- Propietat intel·lectual i industrial

Els drets sobre els continguts del web pertanyen a OUIGO i estan protegits per la legislació en matèria de Propietat Industrial i Intel·lectual. Els signes distintius i marques que s'utilitzin a la web estan protegides i son drets de propietat intel·lectual de Ouigo o en el seu cas, de tercers col·laboradors que participin a la seva promoció. L’Usuari es compromet a no infringir en cap cas els drets de propietat intel·lectual d’OUIGO o de tercers. Les marques i logotips publicats a la web han estat registrats per les empreses propietàries. Queda prohibida qualsevol reproducció de noms o logotips per qualsevol mitjà sense l’autorització expressa i per escrit dels seus propietaris. S’exclou qualsevol ús de la web per part de tercers amb finalitats lucratives.

OUIGO té tots els drets de propietat intel·lectual sobre l’estructura i contingut de la pàgina web, inclosos textos, logotips, imatges, software, icones, disseny de pàgina i bases de dades, o bé ha adquirit legalment el dret a utilitzar l’estructura i contingut de la web, sense limitació.

Entre altres coses, es prohibeix a l’Usuari copiar, reproduir, representar, modificar i/o fer servir, o transferir, de qualsevol manera i amb qualsevol finalitat, tota o part de l’estructura o contingut de la web sense autorització d’OUIGO.

VI. Jurisdicció i legislació aplicables

Aquestes condicions d’ús es regiran pel que disposa la legislació espanyola.

Les relacions establertes entre OUIGO i l’Usuari es regiran pel que disposa la normativa vigent sobre la legislació aplicable i la jurisdicció competent. No obstant, per als casos en què la normativa contempli la possibilitat a les parts de sotmetre's a un fur, OUIGO i l’Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, sotmetran qualssevol controvèrsies i/o litigis al coneixement dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Madrid, essent d’aplicació la legislació espanyola.

22 setembre 2020.