Política de Privacitat

OUIGO ESPAÑA, S.A.U. (d'ara en endavant, "OUIGO") posa a disposició dels usuaris de la pàgina web www.ouigo.com/es (d'ara en endavant, també "el web") i de l’aplicatiu mòbil "OUIGO ES" (d'ara en endavant, també "l’App") aquesta política de privacitat, amb la finalitat d'oferir informació sobre com tractem les teves dades personals i protegim la teva privacitat i informació.

OUIGO sol·licita a l'usuari que dediqui uns minuts a llegir amb deteniment aquesta política de privacitat.

 

Introducció

Aquesta política de privacitat és d'aplicació al web i a l'App, així com a les interaccions que l'usuari realitza a través d'aquesta pàgina web i App.

 

OUIGO podrà modificar aquesta política de privacitat quan sigui necessari. En cas que hi hagi modificacions, es comunicarà a través del web i tractament de l'App o bé per altres mitjans, amb la finalitat que puguis conèixer les noves condicions de tractament de les teves dades. El fet de continuar fent ús de les funcionalitats posades a disposició per OUIGO després d'haver-te notificat aquestes modificacions suposarà que hi estàs d’acord, excepte per als supòsits en què sigui necessari el teu consentiment.

 

Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?

Denominació social: OUIGO ESPAÑA S.A.U.

Domicili social: c/Alfonso XII, 62, planta 4º – 28014-Madrid.

N.I.F.: A-88269972.

Adreça de correu electrònic de contacte: datos@ouigo.es

Delegat de Protecció de Dades: dpo@ouigo.es

 

 

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals? Sobre quina base de legitimació ho fem?

Les dades personals que siguin facilitades pels usuaris d’aquest web i App seran tractades per OUIGO per a les següents finalitats, en funció de la tipologia de dades que siguin facilitades per l'usuari, així com de les interaccions que l'usuari estableixi amb OUIGO i/o altres usuaris a través del web i de l'App:

 1. Gestió dels usuaris registrats al web i a l’App: les dades personals dels usuaris que, si escau, procedeixin a registrar-se i crear un compte d'usuari al web i a l’App, seran tractats amb la finalitat de gestionar un perfil d'usuari (nom d'usuari i contrasenya, així com les dades identificatives de l’usuari) que permeti l'accés al web i a l'App. La base de legitimació que empara aquest tractament és l'execució de la relació subscrita amb l'usuari i la prestació del servei sol·licitat (registre i ocupació del web i de l'App).
 2. Gestió i execució de reserves i compres de bitllets: les teves dades seran tractades amb la finalitat d'executar la relació jurídica sorgida com a conseqüència de la reserva, pagament i emissió de bitllets, així com per possibilitar diferents opcions a l'usuari en relació amb la facturació dels mateixos i un seguiment de les transaccions realitzades. La base de legitimació que empara aquest tractament és l'execució de la relació jurídica subscrita com a conseqüència de l'adquisició/reserva de bitllets. Si ens proporciones dades de terceres persones garanteixes que tens el seu consentiment i els has proporcionat la informació relativa al tractament de les seves dades en els termes establerts en aquesta Política de Privacitat.
  En cas de necessitar assistència durant el trajecte i viatge reservat com a conseqüència de les restriccions de mobilitat que l'usuari pogués patir (en atenció a la seva condició física i mèdica), i sempre amb base al seu consentiment explícit a tal efecte, podrem tractar dades de salut de l'usuari per poder prestar aquesta assistència durant el viatge.
 3. Compliment d'obligacions legals aplicables a OUIGO: tractarem les teves dades amb la finalitat de poder complir diferents obligacions legals aplicables a la nostra activitat, com per exemple en matèria fiscal i comptable. La base de legitimació que empara aquest tractament és la pròpia norma que ens imposa, en cada cas, aquesta obligació.
 4. Garantir els nivells de seguretat a bord: podrem tractar les teves dades personals amb la finalitat de garantir la seguretat del nostre personal i els altres passatgers, així com la integritat dels nostres trens. La base de legitimació que empara aquest tractament és l'interès legítim de OUIGO de protegir la integritat de béns i persones sota la seva responsabilitat. Pots sol·licitar més informació sobre la prova de sospesament realitzada respecte a aquest interès legítim escrivint a l'adreça de correu electrònic de contacte indicada en aquesta Política de Privacitat.
 5. Prevenció del frau: tractarem les teves dades personals amb la finalitat de combatre el frau amb targetes de crèdit, el que pot tenir com a conseqüència el bloqueig automàtic de qualsevol reserva que sembli fraudulenta o no presenti totes les garanties necessàries pel que fa a seguretat en els pagaments en línia. La base de legitimació que empara aquest tractament és l'interès legítim de OUIGO per prevenir el frau pel que fa a l'activitat que aquesta entitat desenvolupa. Pots sol·licitar més informació sobre la prova de sospesament realitzada respecte a aquest interès legítim escrivint a l'adreça de correu electrònic de contacte indicada en aquesta Política de Privacitat.
 6. Realització d'activitats de publicitat i prospecció comercial: si ens dones el teu consentiment, tractarem les teves dades per la remissió a través de qualsevol canal, incloent mitjans electrònics (com ara notificacions a través de l'aplicació Ouigo, notificacions push, correu electrònic i SMS, MMS al telèfon mòbil) i per mitjans no electrònics (incloent, de manera enunciativa i no limitativa, telèfon i carta), informació comercial, ofertes, descomptes i promocions relatives a productes i serveis propis de OUIGO. A aquests efectes, seran tractades les teves dades de contacte. Podràs retirar el consentiment prestat en qualsevol moment segons el que s’estableix en aquesta Política de Privacitat.
 7. Enviament de newsletter de OUIGO: de la mateixa manera, si ens dones el teu consentiment podrem enviar-te la newsletter de OUIGO. A aquests efectes, seran tractades les teves dades de contacte. Podràs retirar el consentiment prestat en qualsevol moment segons el que s’estableix en aquesta Política de Privacitat.
 8. Desenvolupament d'estadístiques o estudis de satisfacció i de mercat; l'obtenció de perfils i personalització d'accions comercials; la segmentació i depuració de dades: OUIGO informa que els perfils s'elaboraran en base als següents criteris: característiques personals, oci cultural, oci recreatiu, aficions, desplaçaments (mitjans de transport utilitzats, ciutats visitades, tipus d'allotjaments utilitzats), dades de navegació i codi postal. Seran objecte d'anàlisi tant les activitats realitzades com la freqüència en què es realitzin. La conseqüència de l'elaboració del perfilat serà la personalització de les accions comercials que es dirigeixin al client. La base de legitimació és l'interès legítim de OUIGO a combinar, classificar i agrupar les dades anteriors per a disposar de la informació necessària amb la qual poder desenvolupar les estadístiques o estudis de satisfacció i de mercat; personalitzar les accions comercials; i segmentar i depurar la base de dades.
 9. Gestió de funcionalitats posades a disposició pel web i l'App: les dades personals dels usuaris que procedeixin a fer ús de qualsevol de les funcionalitats posades a disposició pel web i l'App, seran tractades amb la finalitat de gestionar i tramitar el desenvolupament de la funcionalitat que es tracti en cada cas. La base de legitimació que empara aquest tractament és l'execució de la relació subscrita amb l’usuari.
 10. Enregistrament de trucades: En cas que contactis amb nosaltres a través del nostre servei d'atenció al client, t'informem que procedirem a gravar la trucada, sobre la base del nostre interès legítim prevalent amb la finalitat de prestar correctament els nostres serveis, resoldre i gestionar devolució, incidències i reclamacions, així com garantir la veracitat i integritat de la informació recollida d'aquesta manera, el que obliga a conservar aquests enregistraments, vinculats a una data, proporcionant prova de conversa. Pots sol·licitar més informació sobre la prova de sospesament realitzada respecte a aquest interès legítim escrivint a l'adreça de correu electrònic de contacte indicada en aquesta Política de Privacitat.
 11. Participació en promocions: en cas que l'usuari participi en promocions organitzades per OUIGO, tractarem les teves dades personals per tal de possibilitar aquesta participació, sobre la base de legitimació de l'execució contractual derivada entre l’usuari i l'organitzador.
 12. Anàlisi de la navegació web i de l'App, i servei de publicitat personalitzada: en cas que ens haguessis atorgat el teu consentiment per a la instal·lació de cookies al teu dispositiu de navegació, podrem tractar les teves dades amb la finalitat d'analitzar la teva navegació, inferir els teus interessos i oferir-te publicitat personalitzada, tot això sobre la base de l'esmentat consentiment .  En aquest sentit, seran tractades les teves dades de navegació. Pots obtenir informació addicional pel que fa a l’ús de les cookies a la nostra Política de Cookies i sobre l'elaboració de perfils a la finalitat nº 8.
 13. Gestió de reclamacions: les dades personals dels usuaris seran tractades per OUIGO per a la tramitació de les reclamacions dels viatgers mitjançant el formulari disponible a la pàgina web. La base de legitimació que empara el tractament és una obligació legal. T'informem que aquestes dades es comunicaran al Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.
 14. Enquestes de qualitat: Les dades personals aportats en el formulari de reclamacions podran ser utilitzades per a la realització d'enquestes globals de qualitat del servei d'atenció al client. La base de legitimació és el consentiment. Podràs retirar el consentiment prestat en qualsevol moment segons el que s’estableix en aquesta Política de Privacitat.

 

 

Quines dades són tractades per OUIGO i de quines fonts procedeixen?

Les dades que OUIGO tracta com a conseqüència de les interaccions realitzades per l'usuari a través del web i de l'App provenen de les següents fonts:

 • Dades aportades per l'usuari mitjançant els formularis posats a disposició per OUIGO en el moment del registre i creació d’un compte d’usuari (o compte de client OUIGO) i/o comprar un bitllet.
 • Dades necessàries per al registre d'un Compte Client OUIGO a través de les xarxes socials (social login):  nom, cognoms i correu electrònic.
 • Dades generades com a conseqüència de la navegació i ús per part de l'usuari del web i de l'App.
 • En cas de contactar per telèfon amb el nostre servei d'atenció al client, la veu de l'usuari podrà ser tractada com a conseqüència de l'enregistrament de la trucada.

A més, OUIGO podrà rebre dades personals dels usuaris a través de fonts externes com ara plataformes de cerca i reserva de viatges multimodal a través de les que l'usuari aporta les seves dades.

OUIGO podrà tractar dades personals de les següents tipologies, en funció de la relació establerta amb l'usuari i les finalitats especificades a l’apartat anterior:

 • Dades identificatives i de contacte - finalitats 1 a 14
 • Dades relatives a característiques personals - finalitats 3, 6, 8, 12
 • Dades de caire econòmic i financer - finalitats 2 , 3 , 5
 • Dades de navegació i dispositiu utilitzat- finalitat 5, 8, 9, 12
 • Dadesde salut (només en cas de requerir assistència durant el trajecte i viatge com a conseqüència de les restriccions de mobilitat de l’usuari) - finalitats 2, 3
 • Altres tipologies de dades (per exemple, la veu de l'usuari en cas de contactar amb el servei d'atenció telefònica). – finalitat 10, 13 i 14

 

Amb qui es compartiran les meves dades? Es transferiran a altres països?

En principi no es preveu la cessió de les dades personals que ens facilitis a cap tercer, essent OUIGO la única entitat que les tracti d'acord amb el que s'exposa en aquesta Política. Sense prejudici del que s’ha exposat anteriorment, les teves dades podran ser comunicades a diferents Organismes Públics en compliment de les obligacions legals que resultin d’aplicació a OUIGO (per exemple, en matèria fiscal i comptable), Notaris i, en el seu cas, entitats asseguradores. Així mateix, per poder gestionar reserves i compres de bitllets, les teves dades bancaries seran tractades pels proveïdors de passarel·les de pagament contractats per OUIGO, que podran realitzar transferències internacionals de dades, per la qual cosa recomanem llegir la seva respectiva política de privacitat.

 

OUIGO utilitza prestadors de serveis que actuen com a encarregats del tractament per a finalitats relacionades amb el manteniment de la seva infraestructura tecnològica i desenvolupament d'activitat promocional. Pots sol·licitar més informació sobre els encàrrecs del tractament a datos@ouigo.es A més, en relació amb la compra del teu bitllet, pots sol·licitar rebre notificacions relatives al teu viatge via WhatsApp si tries aquesta opció al formulari de compra de bitllets. Per proporcionar l'opció de contactar a través de WhatsApp, utilitzem WhatsApp BusinessServices, de WhatsApp Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Irlanda, www.whatsapp.com). WhatsApp pot enviar les teves dades a servidors allotjats als EUA. T'informem que els Estats Units no té un nivell de protecció de dades personals adequat. Això vol dir que les teves dades personals podran ser tractades sota uns estàndards inferiors als establerts per la normativa de protecció de dades personals europea. Sense perjudici d'això, WhatsApp ofereix garanties alternatives reconegudes sota la normativa europea vigent de protecció de dades personals com és la subscripció de les clàusules contractuals tipus la qual cosa pot emparar la transferència internacional de dades.

 

En tot cas, si fos necessari fer una transferència internacional de dades fora de l’Espai Econòmic Europeu, OUIGO t’informa del que farà prioritzant l’elecció d’un país que ofereixi un nivell adequat de seguretat en matèria de dades personals o, en el seu defecte, adoptant garanties addicionals per a la seguretat de les dades personals transferides, a l’empara de les possibilitats que reconeix la normativa vigent. Pot sol·licitar més informació sobre les transferències internacionals de dades a datos@ouigo.es.

 

Durant quant temps conservem les teves dades?

OUIGO conservarà les teves dades personals durant el temps necessari per a la prestació del servei sol·licitat i/o per assolir la finalitat de tractament perseguida, sempre que, en la mesura que resulti d'aplicació, no hagi revocat el seu consentiment. Posteriorment, les teves dades seran conservades durant els terminis legals que en cada cas resultin d'aplicació, tenint en compte la tipologia de dades i la finalitat del tractament.

Pot sol·licitar més informació sobre els terminis de conservació de dades personals de OUIGO a datos@ouigo.es

 

Quins són els teus drets sobre les teves dades personals?

OUIGO t'informa que tens els següents drets sobre les teves dades personals:

 • Accedir les teves dades: tens dret a accedir a les teves dades per saber quines dades personals estem tractant que et concerneixen.
 • Sol·licitar la rectificació o supressió de les teves dades: en determinades circumstàncies, tens dret a rectificar aquelles dades personals que consideris inexactes i que et concerneixen, i que siguin objecte de tractament per part de OUIGO, així com dret a sol·licitar la supressió de les teves dades quan, entre d'altres motius, les dades ja no fossin necessàries per a la finalitat que van ser recopilades.
 • Sol·licitar la limitació del tractament de les teves dades: en determinades circumstàncies, tindràs dret a sol·licitar-nos la limitació del tractament de les teves dades, en aquest cas t’informem que només conservarem les dades sobre les que hagis sol·licitat limitació en el tractament per a l'exercici o defensa de reclamacions.
 • A la portabilitat de les teves dades: en determinades circumstàncies, tindràs dret a rebre les dades personals que t'incumbeixen, i que ens hagis facilitat, en un format estructurat d'ús comú i lectura mecànica, així com al fet que siguin transmeses per part de OUIGO a un altre responsable del tractament.
 • Oposar-se al tractament de les teves dades: en determinades circumstàncies tindràs dret a oposar-te al tractament de les teves dades; en aquest cas, deixaríem de tractar-les llevat que ho haguem de continuar fent per motius legítims imperiosos o per a l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Així mateix, podràs retirar qualsevol dels consentiments que haguessis prestat per al tractament de les teves dades sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
Podràs exercir aquests drets dirigint-te per escrit al responsable del tractament al seu domicili social o a l’adreça datos@ouigo.es

En ambdós supòsits, pot ser necessària l'acreditació de la identitat de la persona que exerceix els seus drets.

OUIGO t'informa que podràs presentar una reclamació davant l'Autoritat de control competent en matèria de protecció de dades, sent, en el cas d'Espanya, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).

 

Revisada 30/08/2023.