Política de Privacitat

OUIGO ESPAÑA, S.A.U. (d’ara endavant, “OUIGO”) posa a la disposició dels usuaris de la pàgina web www.ouigo.com/es/ca (d'ara endavant, també "la web") i de l'aplicatiu mòbil "OUIGO ES" (d'ara endavant, també "l'App") la present Política de Privacitat, amb la finalitat d'oferir informació sobre com tractem les teves dades personals i protegim la teva privacitat i informació.

OUIGO sol·licita a l'usuari que dediqui uns minuts a llegir amb deteniment la present Política de Privacitat.

 

Introducció

La present Política de Privacitat resulta d'aplicació a la web i a l'App, així com a les interaccions que l'usuari realitza a través de les esmentades pàgina web i App.

 

OUIGO podrà modificar aquesta Política de Privacitat quan resulti necessari. En cas d'introduir-ne modificacions, t'ho comunicarà a través de la web i de l'App o bé per altres mitjans, amb la finalitat que puguis conèixer les noves condicions de tractament de les teves dades. El fet de continuar fent ús de les funcionalitats posades a disposició per OUIGO després d'haver-te notificat les referides modificacions suposarà que estàs d'acord amb aquestes, excepte per als supòsits en els quals sigui necessari el teu consentiment.?

 

Qui és el Responsable del tractament de les teves dades personals?

Denominació social: OUIGO ESPAÑA, S.A.U.
Domicili social: c/Alfonso XII, 62, planta 4º – 28014-Madrid
N.I.F.: A-88269972
Adreça de correu electrònic de contacte: datos@ouigo.es

Delegat de Protecció de Dades: dpo@ouigo.es

 

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals? Sobre quina base de legitimació ho fem?

Les dades personals que siguin facilitats pels usuaris de la present web i App seran tractats per OUIGO per a les següents finalitats, en funció de la tipologia de dades que siguin facilitats per l'usuari, així com de les interaccions que l'usuari entauli amb OUIGO i/o altres usuaris a través de la web i de l'App:

 1. Gestió dels usuaris registrats en la web i en l'App: Les dades personals dels usuaris que, si escau, procedeixin a registrar-se i crear un compte d'usuari en la web i en l'App, seran tractats amb la finalitat de gestionar un perfil d'usuari (nom d'usuari i contrasenya, així com les dades identificatives de l'usuari) que permeti l'accés a la web i a l'App. La base de legitimació que empara aquest tractament és l'execució de la relació subscrita amb l'usuari i la prestació del servei per ell sol·licitat (registre i ús de la web i de l'App).
 2. Gestió i execució de reserves i compres de bitllets: les teves dades seran tractades amb la finalitat d'executar la relació jurídica sorgida a conseqüència de la reserva, pagament i emissió de bitllets, així com per a possibilitar diferents opcions a l'usuari en relació amb la facturació dels mateixos i un seguiment de les transaccions realitzades. La base de legitimació que empara aquest tractament és l'execució de la relació jurídica subscrita a conseqüència de l'adquisició/reserva de bitllets. Si ens proporciones dades de terceres persones, garanteixes que comptes amb el seu consentiment i els hagis proporcionat la informació relativa al tractament de les seves dades en els termes establerts en la present Política de Privacitat.
  En cas de requerir assistència durant el trajecte i viatge reservat a conseqüència de les restriccions de mobilitat que l'usuari pogués sofrir (en atenció a la seva condició física i mèdica), i sempre amb base en el teu consentiment explícit a aquest efecte, podrem tractar dades de salut de l'usuari per a poder prestar aquesta assistència en el viatge.
 3. Compliment d'obligacions legals aplicables a OUIGO: Tractarem les teves dades amb la finalitat de poder complir diferents obligacions legals aplicables a la nostra activitat, com per exemple en matèria fiscal i comptable. La base de legitimació que empara aquest tractament és la mateixa norma que ens imposa, en cada cas, aquesta obligació.
 4. Garantir els nivells de seguretat a bord: Podrem tractar les teves dades personals amb la finalitat de garantir la seguretat del nostre personal i els altres passatgers, així com la integritat dels nostres trens. La base de legitimació que empara aquest tractament és l'interès legítim d’OUIGO protegir la integritat de béns i persones sota la seva responsabilitat. Pots sol·licitar més informació sobre l'anàlisi realitzada respecte a aquest interès legítim escrivint a l'adreça de correu electrònic de contacte indicada en la present Política de Privacitat.
 5. Prevenció del frau: Tractarem les teves dades personals amb la finalitat de combatre el frau amb targetes de crèdit, la qual cosa pot tenir com a conseqüència el bloqueig automàtic de qualsevol reserva que sembli fraudulenta o no presenti totes les garanties necessàries quant a seguretat en els pagaments en línia. La base de legitimació que empara aquest tractament és l'interès legítim d’OUIGO a prevenir el frau quant a l'activitat que aquesta entitat desenvolupa. Pots sol·licitar més informació sobre l'anàlisi realitzada respecte a aquest interès legítim escrivint a l'adreça de correu electrònic de contacte indicada en la present Política de Privacitat.
 6. Realització d'activitats de publicitat i prospecció comercial: Si ens prestes el teu consentiment, tractarem les teves dades per a la remissió a través de qualsevol canal, incloent mitjans electrònics (com ara notificacions a través de l'Aplicació Ouigo, notificacions push, correu electrònic i SMS/MMS al telèfon mòbil) i per mitjans no electrònics (inclosos, a manera enunciativa i no limitativa, telèfon i carta), informació comercial, ofertes, descomptes i promocions relatius a productes i serveis propis d’OUIGO. A aquest efecte, seran tractades les teves dades de contacte. Podràs retirar el consentiment prestat en qualsevol moment en els termes establerts en la present Política de Privacitat.
 7. Enviament del butlletí d’OUIGO: De la mateixa manera, si ens prestes el teu consentiment, podrem enviar-te el butlletí d’OUIGO. A aquest efecte, seran tractats les teves dades de contacte. Podràs retirar el consentiment prestat en qualsevol moment en els termes establerts en la present Política de Privacitat.
 8. Desenvolupament d'estadístiques o estudis de satisfacció i de mercat; obtenció de perfils i personalització d'accions comercials; segmentació i depuració de dades: OUIGO informa que els perfils s'elaboraran amb base en els següents criteris: característiques personals, oci cultural, oci recreatiu, aficions, desplaçaments (mitjans de transport utilitzats, ciutats visitades, tipus d'allotjaments utilitzats), dades de navegació. Seran objecte d'anàlisi tant les activitats realitzades com la freqüència en què es realitzen. La conseqüència de l'elaboració del perfilat serà la personalització de les accions comercials que es dirigeixin al client.
 9. Gestió de funcionalitats posades a disposició per la web i l'App: Les dades personals dels usuaris que procedeixin a fer ús de qualssevol de les funcionalitats posades a disposició per la web i l'App, seran tractats amb la finalitat de gestionar i tramitar el desenvolupament de la funcionalitat de què es tracti en cada cas. La base de legitimació que empara aquest tractament és l'execució de la relació subscrita amb l'usuari.
 10. Enregistrament de trucades: En cas que contactis amb nosaltres a través del nostre servei d'atenció al client, t'informem que procedirem a gravar la crida, sobre la base del nostre interès legítim prevalent amb la finalitat de prestar correctament els nostres serveis, resoldre i gestionar devolució, incidències i reclamacions, així com garantir la veracitat i integritat de la informació recaptada d'aquesta manera, la qual cosa obliga a conservar aquests enregistraments, vinculades a una data, proporcionant evidència de conversa. Pots sol·licitar més informació sobre l’anàlisi realitzada respecte a aquest interès legítim escrivint a l'adreça de correu electrònic de contacte indicada en la present Política de Privacitat.
 11. Participació en promocions: En cas que participis en promocions organitzades per OUIGO, tractarem les teves dades personals amb la finalitat de possibilitar aquesta participació, sobre la base de legitimació de l'execució contractual derivada entre l'usuari i l'organitzador.
 12. Anàlisi de la navegació web i de l'App, i servei de publicitat personalitzada: en cas que ens haguessis atorgat el teu consentiment per a la instal·lació de cookies en el teu dispositiu de navegació, podrem tractar les teves dades amb la finalitat d'analitzar la teva navegació, inferir els teus interessos i servir-te publicitat personalitzada, tot això sobre la base de l'avantdit consentiment. En aquest sentit, seran tractats les teves dades de navegació. Pots obtenir informació addicional respecte de l'ús de cookies en la nostra Política de Cookies i sobre l’elaboració de perfils en la finalitat núm. 7.

 

Quines dades són tractades per OUIGO i de quines fonts procedeixen?

Les dades que OUIGO tracta a conseqüència de les interaccions realitzades per l'usuari a través de la web i de l'App provenen de les següents fonts:

 • Dades aportades per l'usuari mitjançant l'emplenament dels formularis posats a disposició per OUIGO en registrar-se i crear un compte d'usuari (o Compte de Client OUIGO) i/o comprar un bitllet.
 • Dades necessàries per al registre d'un Compte Client OUIGO a través de xarxes socials (social login) sent nom, cognoms i email.
 • Dades generades a conseqüència de la navegació i ús per part de l'usuari de la web i de l'App.
 • En cas de contactar per telèfon amb el nostre servei d'atenció al client, la veu de l'usuari podrà ser tractada a conseqüència de l'enregistrament de la trucada.

 

OUIGO podrà tractar dades personals de les següents tipologies, en funció de la relació entaulada amb l'usuari i les finalitats especificades en l'apartat anterior:

 • Dades identificatives – finalitats 1 a 10
 • Dades relatives a característiques personals. – finalitats 3, 6, 8, 12
 • Dades de naturalesa econòmica i financera – finalitats 2, 3, 5
 • Dades de navegació i dispositiu utilitzat. – finalitats 5, 9, 12
 • Dades de salut (només en cas de requerir assistència durant el trajecte i viatge a conseqüència de les restriccions de mobilitat que l'usuari pogués sofrir) – finalitats 2, 3
 • Altres tipologies de dades (per exemple, la veu de l'usuari en cas de contactar amb el servei d'atenció telefònica). – finalitat 10

 

Amb qui es compartiran les meves dades? Es transferiran a altres països?

En principi no es preveu la cessió de les dades personals que ens facilitis a cap tercer, sent OUIGO l'única entitat que els tracti d'acord amb el que s’exposa en la present Política. Sense perjudici de l'anterior, les teves dades podran ser comunicats a diferents Organismes Públics en compliment de les obligacions legals que resultin d'aplicació a OUIGO (per exemple, en matèria fiscal i comptable), notaris i, si escau, entitats asseguradores. Així mateix, per a poder gestionar reserves i compres de bitllets, les teves dades bancàries seran tractats pels proveïdors de passarel·les de pagament contractats per OUIGO, que podran realitzar transferències internacionals de dades, per la qual cosa recomanem llegir la seva respectiva política de privacitat política de privacitat.

 

OUIGO utilitza prestadors de serveis que actuen com a encarregats del tractament per a finalitats relacionades amb el manteniment de la seva infraestructura tecnològica i desenvolupament d'activitat promocional. Pots sol·licitar més informació sobre encarregats del tractament en datos@ouigo.es. A més, en relació amb la compra del teu bitllet, pots sol·licitar rebre notificacions relatives al teu viatge via WhatsApp si tries aquesta opció en el formulari de compra de bitllets. Per a proporcionar l'opció de contactar a través de WhatsApp, utilitzem WhatsApp BusinessServices, de WhatsApp Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublín 2, Irlanda, www.whatsapp.com). WhatsApp pot enviar les teves dades a servidors als EUA. T'informem referent a això que els Estats Units no té un nivell de protecció de dades personals adequat. Això significa que les teves dades personals podran ser tractats sota uns estàndards inferiors als establerts per la normativa de protecció de dades personals europea. Sense perjudici d'això, WhatsApp ofereix garanties alternatives reconegudes sota la normativa europea vigent de protecció de dades personals com és la subscripció de les clàusules contractuals tipus la qual cosa pot emparar la transferència internacional de dades.

 

En aquest sentit, si fos necessari realitzar una transferència internacional de dades fora de l'Espai Econòmic Europeu, OUIGO t'informa que ho farà prioritzant l'elecció d'un país que ofereixi un nivell adequat de seguretat en matèria de dades personals o, en defecte d'això, adoptant garanties addicionals per a la seguretat de les dades personals transferides, a l'empara de les possibilitats que reconeix la normativa vigent. Pots sol·licitar més informació sobre les transferències internacionals de dades en datos@ouigo.es.

 

Per quant temps conservem les teves dades?

OUIGO conservarà les teves dades personals durant el temps necessari per a la prestació del servei sol·licitat i/o per a aconseguir la finalitat de tractament perseguida, sempre que, en la mesura en la qual resulti d'aplicació, no hagis revocat el seu consentiment. Posteriorment, les teves dades seran conservades durant els terminis legals que en cada cas resultin d'aplicació, tenint en compte la tipologia de dades, així com la finalitat del tractament.

Pots sol·licitar més informació sobre els terminis de conservació de dades personals d’OUIGO en datos@ouigo.es

 

Quins són els teus drets sobre les teves dades personals?

OUIGO t'informa que comptes amb els següents drets sobre les teves dades personals:

 • Accedir a les teves dades: tens dret a accedir a les teves dades per a conèixer quines dades personals estem tractant que et concerneixen.
 • Sol·licitar la rectificació o supressió de les teves dades: en determinades circumstàncies, tens dret a rectificar aquelles dades personals que consideris inexactes i que et concerneixin, i que siguin objecte de tractament per part d’OUIGO, així com dret a sol·licitar la supressió de les teves dades quan, entre altres motius, les dades ja no fossin necessaris per als fins que van ser recollits.
 • Sol·licitar la limitació del tractament de les teves dades: en determinades circumstàncies, tindràs dret a sol·licitar-nos la limitació del tractament de les teves dades, i en aquest cas t'informem que únicament conservarem les dades sobre els quals hagis sol·licitat limitació en el tractament per a l'exercici o defensa de reclamacions.
 • A la portabilitat de les teves dades: en determinades circumstàncies, tindràs dret a rebre les dades personals que t'incumbeixin, i que ens hagis facilitat, en un format estructurat d'ús comú i lectura mecànica, així com al fet que siguin transmesos per part d’OUIGO a un altre responsable del tractament.
 • Oposar-te al tractament de les teves dades: en determinades circumstàncies tindràs dret a oposar-te al tractament de les teves dades i en aquest cas, deixaríem de tractar-los tret que hàgim de continuar fent-ho per motius legítims imperiosos o per a l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • Així mateix, podràs retirar qualsevol dels consentiments que haguessis prestat per al tractament de les teves dades, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Podràs exercir aquests drets dirigint-te per escrit al responsable del tractament en el seu domicili social o en l'adreça datos@ouigo.es

En tots dos supòsits, pot ser necessària l'acreditació de la identitat de la persona que exerceix els seus drets, mitjançant l'enviament de còpia del seu DNI, NIE, Passaport o document equivalent.

OUIGO t'informa que podràs presentar reclamació davant l'Autoritat de Control competent en matèria de protecció de dades, sent, en el cas d'Espanya, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).

 

Revisada 22/06/2022.